Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir s’adapta al manga

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir s’adapta al manga a partir del gener. Els salvadors de París ara es dibuixaran a mà com a manga al Japó.