Netflix afegeix animi X-Men i Wolverine del 2011 per als aficionats de Marvel a Binge Watch

Recentment, Netflix ha afegit l’anime de col·laboració conjunta Madhouse i Marvel Entertainment del 2011 de Marvel’s X-Men and Wolverine perquè els fans puguin transmetre’s.