Quina força té Jin Mori? Mori és un déu?

Amb Taek Jegal consumint la clau i enderrocant-se, Mori va adonar-se de la seva veritable forma com Monkey King i es va convertir en un Déu.