El joc per a telèfons intel·ligents, CUE !, està demanant una sèrie d'anime; Visual clau

SENYAL! és un joc per a telèfons intel·ligents que inspira una sèrie d'anime. Ha revelat una nova imatge clau clau i l’estudi i el personal darrere de la producció.